ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
ฝ่ายอำนวยการ 1 ธุรการกำลังพล
ฝ่ายอำนวยการ 2 นโยบายและแผน
ฝ่ายอำนวยการ 3 ส่งกำลังบำรุง
ฝ่ายอำนวยการ 4 งบประมาณการเงิน
กลุ่มงานสืบสวน
กลุ่มงานสอบสวน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ถ.บรมไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-5525-9000 โทรสาร 0-5525-9000 web design by Tanutporn Phowphang